تمامی  لینک دانلود  سایت  سناتومووی  دارای لینک مستقیم  است  تمامی  هاست  دانلود   سایت  ایرانی و   نیم بها  می باشد 

نیم بها چیست ؟

نیم بها  به این معناست مثال شما میخاهید از سایتی   یک فایل ۱/۰۰۰مگابایت معادل یک گیگابایت میبایست  دانلود  نمایید اگر سایت  نیم بها باشد  دانلود فایل یک گیگابایتی ۵۰۰ مگ حجم مصرف میکند به این صورت ترافیک سایت  نیم بها محاسبه خواهد شد.